مناقصه ها و مزایده ها

جستجو
عنوان
نوع نوع برگزاری
موضوع حوزه فعالیت
209 مورد یافت شد.
نوع شماره مناقصه/فراخوان نوع مناقصه موضوع حداقل رتبه رشته مهلت دریافت مهلت ارائه اسناد
مناقصه AA2-95-004 عمومي دو مرحله اي قطعه اول چهار خطه نمودن ساران - کیلان 4 راه و ترابري 1395/11/26 1395/12/10
مناقصه AJ2-95-004 عمومي دو مرحله اي تعریض و بهسازی باند شمالی محور امام رضا حدفاصل چنداب تا پلیس راه شریف آباد 5 راه و ترابري 1395/11/26 1395/12/10
مناقصه AB2-95-007 عمومي دو مرحله اي تجدید مناقصه عملیات تکمیلی لکه گیری و روکش آسفالت راههای شهرستان فیروزکوه 5 راه و ترابري 1395/11/26 1395/12/10
مناقصه AA2-95-005 عمومي دو مرحله اي تکمیل و احداث پل های بزرگ باند دوم بزرگراه قم - تهران 5 راه و ترابري 1395/11/26 1395/12/10
مناقصه AJ2-95-003 عمومي دو مرحله اي بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی غرب استان تهران 5 راه و ترابري 1395/11/26 1395/12/10
مناقصه AA2-95-001 عمومي دو مرحله اي تکمیل عملیات احداث جاده قدیم تهران - قم با روسازی بتن غلطکی بطول15کیلومتر 4 راه و ترابري 1395/09/17 1395/09/28
مناقصه AA2-95-002 عمومي دو مرحله اي تکمیل عملیات احداث جاده قدیم تهران-قم با روسازی اساس بتنی بطول15 کیلومتر 4 راه و ترابري 1395/09/17 1395/09/28
مناقصه AA2-95-003 عمومي دو مرحله اي تکمیل عملیات تعریض و بهسازی قطعه اول محور فیروزکوه سمنان 4 راه و ترابري 1395/09/17 1395/09/28
مناقصه AB2-95-006 عمومي دو مرحله اي بهسازي و روكش آسفالت با استفاده از الياف پليمري و مسلح كننده واقع در جاده قديم تهران- 4 راه و ترابري 1395/07/25 1395/08/05
مناقصه AL2-95-001 عمومي دو مرحله اي خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی و زمین و مسکن در سطح استان تهران 2 خدمات 1395/07/19 1395/08/01
مناقصه AD2-95-001 عمومي دو مرحله اي حفاظت و نگهداري از اراضي استان تهران 5 خدمات 1395/06/21 1395/06/31
مناقصه AI2-95-001 عمومي دو مرحله اي واگذاري خريد خدمات حسابداري (مالي ) كنترلي و نظارتي 5 خدمات 1395/06/21 1395/06/31
مناقصه AJ2-95-002 عمومي دو مرحله اي عمليات تكميلي تعريض و بهسازي محور ورامين -آب باريك -چرمشهر به طول 6+300 كيلومتر (تجديد مناقصه ) 4 راه و ترابري 1395/05/25 1395/06/06
مناقصه AG2-95-001 عمومي دو مرحله اي تعميرات ،تهيه ،حمل و نصب گاردريل به همراه علائم ايمني در آزادراه تهران ،ساوه و شهرستانهاي رباط كريم ،اسلامشهر و بهارستان 5 راه و ترابري 1395/05/13 1395/05/23
مناقصه AG2-95-002 عمومي دو مرحله اي تعميرات ،تهيه ،حمل و نصب گاردريل به همراه علائم ايمني در حوزه دماوند،فيروزكوه ،پرديس و شميرانات 5 راه و ترابري 1395/05/13 1395/05/23
مناقصه AG2-95-003 عمومي دو مرحله اي تعميرات ،تهيه ،حمل و نصب گاردريل به همراه علائم ايمني در آزادراه تهران - قم و راههاي شهرستان ري 5 راه و ترابري 1395/05/13 1395/05/23
مناقصه AG2-95-004 عمومي دو مرحله اي تعميرات ،تهيه ، حمل و نصب گاردريل به همراه علائم ايمني در شهرستانهاي پاكدشت ،ورامين ، قرچك و پيشوا 5 راه و ترابري 1395/05/13 1395/05/23
مناقصه AG2-95-005 عمومي دو مرحله اي تعميرات ،تهيه ،حمل و نصب گاردريل به همراه علائم ايمني در راههاي تهران ،كرج و شهرستانهاي قدس ،شهريار ،ملارد و تهران 5 راه و ترابري 1395/05/13 1395/05/23
مناقصه AE2-95-001 عمومي دو مرحله اي تهيه مصالح و اجراي خط كشي راههاي استان تهران 5 راه و ترابري 1395/05/13 1395/05/23
مناقصه AB2-95-004 عمومي دو مرحله اي لكه گيري راههاي حوزه شرق استان 5 راه و ترابري 1395/05/13 1395/05/23
صفحه 1 از 11         صفحه بعدی

Copyright © 2012 All Rights Reserved

Powered by Ratec Engineering CO.