مناقصه ها و مزایده ها

جستجو
عنوان
نوع نوع برگزاری
موضوع حوزه فعالیت
280 مورد یافت شد.
نوع شماره مناقصه/فراخوان نوع مناقصه موضوع حداقل رتبه رشته مهلت دریافت مهلت ارائه اسناد
مناقصه AI2-98-001 عمومي يک مرحله اي خرید خدمات مالی(حسابداری) 5 خدمات 1398/10/30 1398/11/14
مناقصه AA2-98-023 عمومي يک مرحله اي پروژه تکمیل عملیات ساختمان محوطه و سالن آمفی تاتر مجتمع فرهنگی هنری ملارد 5 ساختمان 1398/10/03 1398/10/17
مناقصه AA2-98-022 عمومي يک مرحله اي تجدید نوبت سوم مناقصه تهیه و نصب علائم و حفاظ جانبی(گاردریل)واقع در محور فیروزکوه - گرمسار حد فاصل محمودآباد تا عروس پران 5 راه و ترابري 1398/09/05 1398/09/19
مناقصه AD2-98-001 عمومي يک مرحله اي حفاظت از اراضی در سطح استان تهران 2 خدمات 1398/08/11 1398/08/25
مناقصه AB2-98-001 عمومي يک مرحله اي تامین وسیله نقلیه سواری در سطح استان تهران 5 خدمات 1398/06/09 1398/06/24
مناقصه AA2-98-021 عمومي يک مرحله اي تعریض و بهسازی کمربندی اسماعیل آباد - شهر ری حد فاصل دورسون آباد تا جاده قدیم تهران قم و احداث تقاطع قیصرآباد 2 راه و ترابري 1398/06/06 1398/06/24
مناقصه AA2-98-017 عمومي يک مرحله اي مشارکت در ساخت پروژه تجاری - مسکونی قطعه 63 تفکیکی تهرانسر 1 ساختمان 1398/06/02 1398/06/16
مناقصه AA2-98-018 عمومي يک مرحله اي مشارکت در ساخت پروژه مسکونی واوان 1 ساختمان 1398/06/02 1398/06/16
مناقصه AA2-98-019 عمومي يک مرحله اي مشارکت در ساخت پروژه مسکونی وردآورد M114 1 ساختمان 1398/06/02 1398/06/16
مناقصه AA2-98-020 عمومي يک مرحله اي مشارکت در ساخت پروژه تجاری - مسکونی وردآوردS212 1 ساختمان 1398/06/02 1398/06/16
مناقصه AA2-98-016 عمومي يک مرحله اي اجرای لایه ژئوگرید دوسویه در باند دوم احداث جاده قدیم تهران - قم ( قطعه اول ) 5 راه و ترابري 1398/05/22 1398/06/05
مناقصه AA2-98-015 عمومي يک مرحله اي تجدید نوبت دوم مناقصه تهیه و نصب علائم و حفاظ جانبی ( گاردریل) واقع در محور فیروزکوه-گرمسار حدفاصل محمود آباد تا عروس پران 5 راه و ترابري 1398/05/07 1398/05/22
مناقصه AA2-98-014 عمومي يک مرحله اي تهیه و نصب علائم و حفاظ جانبی (گاردریل) واقع در محور فیروزکوه – گرمسار حدفاصل محمود آباد تا عروس پران 5 راه و ترابري 1398/03/27 1398/04/11
مناقصه AA2-98-012 عمومي يک مرحله اي تجدید مناقصه احیا و نوسازی و بهسازی شبکه معابر محله شهید عالمی شهر قدس 5 آب 1398/03/20 1398/04/04
مناقصه AA2-98-013 عمومي يک مرحله اي تجدید مناقصه احیا و نوسازی و بهسازی شبکه معابر خیرآباد ورامین 5 ساختمان 1398/03/20 1398/04/04
مناقصه AA2-98-010 عمومي يک مرحله اي زیر سازی و آسفالت راههای روستایی بالای 20 خانوار منطقه جنوب استان تهران 5 راه و ترابري 1398/03/04 1398/03/19
مناقصه AA2-98-011 عمومي يک مرحله اي زیر سازی و آسفالت راههای روستایی بالای 20 خانوار منطقه شرق و جنوب شرق استان تهران 5 راه و ترابري 1398/03/04 1398/03/19
مناقصه AA2-98-009 عمومي يک مرحله اي انجام عملیات تکمیلی احداث سالن ورزشی حصار حسن بیگ ورامین 5 ساختمان 1398/02/25 1398/03/08
مناقصه AA2-98-005 عمومي يک مرحله اي تجدید مشارکت درطراحی و تامین تجهیزات و اجرای کامل پروژه تجاری-مسکونی و اداری تهرانسر بلوک A 2 ساختمان 1398/03/01 1398/03/19
مناقصه AA2-98-006 عمومي يک مرحله اي تجدید مشارکت درطراحی و تامین تجهیزات و اجرای کامل پروژه تجاری-مسکونی و اداری تهرانسر بلوک B1 2 ساختمان 1398/03/01 1398/03/19
صفحه 1 از 14         صفحه بعدی

Copyright © 2012 All Rights Reserved

Powered by Ratec Engineering CO.